Rynek biotechnologiczny w Polsce

Biotechnologię uważa się za jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki na świecie. Oczekuje się, że osiągnie on wartość 727.1 mld dolarów do 2025 roku, według raportu Grand View Research. Wszystko wskazuje także na to, że również Polska będzie szła tym śladem, gdyż według danych GUS za lata 2011-2016, liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie biotechnologii […]

Rynek wina w Polsce

Rynek wina w Polsce nieustannie rozwija się i zyskuje na wartości. Zwiększa się zarówno produkcja jak i sprzedaż oraz świadomość konsumentów.  Wartość rynku wina w 2017 roku przekroczyła 2,5 miliarda złotych. Stanowi to wzrost o około 6% wobec roku 2016, w którym z kolei odnotowano wzrost o 5% wobec roku poprzedniego.  

Rynek farmaceutyczny w Polsce

Rok 2017 był kolejnym, w którym rynek farmaceutyczny odnotował wzrost. Od kilku lat jego wartość systematycznie wzrasta i obecnie odpowiada blisko 1% PKB (15 mld zł). Polski rynek farmaceutyczny jest liderem w Europie Środkowej i szóstym co do wielkości w Unii Europejskiej.

Darmowy e-book z narzędziami do zarządzania informacją w firmie

Nadmiar informacji, z jakim przychodzi nam się codziennie zmierzyć, staje coraz trudniejszy do uporządkowania. Napływające maile, newsy branżowe, newsy gospodarcze, informacje w mediach społecznościowych, informacje od klientów i jeszcze i jeszcze więcej.

Analiza czynników sukcesu firm technologicznych – case study

Zlecenia infobrokerskie bywają różne, jednak łączy je jedno. Do ich realizacji korzystamy zawsze z otwartych źródeł informacji. Otwartych znaczy legalnych i dostępnych dla każdego. Prócz identyfikacji tych źródeł, ważna jest jeszcze umiejętność ich analizy. Aby przybliżyć jak działamy, opisaliśmy jedną z naszych realizacji.

Infobrokerska.pl ze znakiem jakości MSUES

Infobrokerska.pl uzyskała znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. To potwierdzenie naszego zaangażowania w rozwój usług szkoleniowych i doradczych oraz dbania o ich wysoką jakość. 

Read more

Rynek artykułów dziecięcych w Polsce

Szacuje się, że rynek produktów dla dzieci w Polsce osiągnął wartość 9,48 mld zł w 2015 roku, a do  2021 będzie rosnąć o 4,5-5% w skali roku.

Rynek maszyn budowlanych

Rynek maszyn budowlanych w Polsce rozwija się dynamicznie wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi budowlane. Aktualnie istnieje aż 140 zakładów różnej wielkości  produkujących maszyny, które zatrudniają około 50 tysięcy pracowników.

Rynek czekolady w Polsce

Przedstawiamy, krótkie podsumowanie informacji o rynku czekolady, które zgromadziliśmy w ramach pracy nad analizą dotyczącą szeroko pojętej branży słodyczy.