Rynek opakowań w Polsce

Rynek sprzętu AGD w Polsce

Polski rynek dużego i małego AGD nadal dynamicznie się rozwija, co wpływa na wzrost m.in. inwestycji i zatrudnienia.

Rynek produkcji okien w Unii Europejskiej

Wśród rynków europejskich przoduje rynek polski. Jest to związane z inwestycjami w nowe technologie wykorzystywane przy produkcji oraz z konkurencyjnością cen dla odbiorców na Zachodzie. Także zachodnie firmy lokują swoją produkcję w Polsce, korzystając ze sprzyjających warunków rynkowych i wykwalifikowanej kadry.

Rynek HoReCa w Polsce

Wartość rynku HORECA w Polsce w 2017 roku wzrosła o ponad 6%, w porównaniu do roku poprzedniego. Wyniosła 28,6 miliardów złotych. Biorąc pod uwagę dobrą kondycję polskiej gospodarki oraz wzrost krajowej konsumpcji szacuje się, że dobra passa branży będzie trwać również w kolejnych latach.

Rynek ślubny w Polsce

Rynek biotechnologiczny w Polsce

Biotechnologię uważa się za jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki na świecie. Oczekuje się, że osiągnie on wartość 727.1 mld dolarów do 2025 roku, według raportu Grand View Research. Wszystko wskazuje także na to, że również Polska będzie szła tym śladem, gdyż według danych GUS za lata 2011-2016, liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie biotechnologii […]

Rynek wina w Polsce

Rynek wina w Polsce nieustannie rozwija się i zyskuje na wartości. Zwiększa się zarówno produkcja jak i sprzedaż oraz świadomość konsumentów.  Wartość rynku wina w 2017 roku przekroczyła 2,5 miliarda złotych. Stanowi to wzrost o około 6% wobec roku 2016, w którym z kolei odnotowano wzrost o 5% wobec roku poprzedniego.  

Rynek farmaceutyczny w Polsce

Rok 2017 był kolejnym, w którym rynek farmaceutyczny odnotował wzrost. Od kilku lat jego wartość systematycznie wzrasta i obecnie odpowiada blisko 1% PKB (15 mld zł). Polski rynek farmaceutyczny jest liderem w Europie Środkowej i szóstym co do wielkości w Unii Europejskiej.

Rynek piw rzemieślniczych w Polsce

Według danych Eurostatu, w 2017 roku Polska była trzecim największym producentem piwa w Europie, zaraz po Niemczech i Wielkiej Brytanii. Średnie spożycie piwa w Polsce, w 2015 roku wyniosło 98 litrów na osobę. Jesteśmy 4 w Europie narodem najeczęściej spożywającym piwo, zaraz po obywatelach Czech, Niemiec i Austrii.

Rynek samochodów elektrycznych w Polsce

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na pojazdy zasilane energią alternatywną, jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynku na świecie. Nie inaczej jest w Polsce, chociaż jest to rynek dopiero rozwijający się w naszym kraju.