Rynek biotechnologiczny w Polsce

Biotechnologię uważa się za jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki na świecie. Oczekuje się, że osiągnie on wartość 727.1 mld dolarów do 2025 roku, według raportu Grand View Research. Wszystko wskazuje także na to, że również Polska będzie szła tym śladem, gdyż według danych GUS za lata 2011-2016, liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie biotechnologii […]

Rynek wina w Polsce

Rynek wina w Polsce nieustannie rozwija się i zyskuje na wartości. Zwiększa się zarówno produkcja jak i sprzedaż oraz świadomość konsumentów.  Wartość rynku wina w 2017 roku przekroczyła 2,5 miliarda złotych. Stanowi to wzrost o około 6% wobec roku 2016, w którym z kolei odnotowano wzrost o 5% wobec roku poprzedniego.  

Rynek farmaceutyczny w Polsce

Rok 2017 był kolejnym, w którym rynek farmaceutyczny odnotował wzrost. Od kilku lat jego wartość systematycznie wzrasta i obecnie odpowiada blisko 1% PKB (15 mld zł). Polski rynek farmaceutyczny jest liderem w Europie Środkowej i szóstym co do wielkości w Unii Europejskiej.

Rynek piw rzemieślniczych w Polsce

Według danych Eurostatu, w 2017 roku Polska była trzecim największym producentem piwa w Europie, zaraz po Niemczech i Wielkiej Brytanii. Średnie spożycie piwa w Polsce, w 2015 roku wyniosło 98 litrów na osobę. Jesteśmy 4 w Europie narodem najeczęściej spożywającym piwo, zaraz po obywatelach Czech, Niemiec i Austrii.

Rynek samochodów elektrycznych w Polsce

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na pojazdy zasilane energią alternatywną, jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynku na świecie. Nie inaczej jest w Polsce, chociaż jest to rynek dopiero rozwijający się w naszym kraju.

Rynek porcelany w Polsce

W ostatnich latach zauważa się wyraźną tendencję wzrostową popularności porcelany produkowanej w polskich zakładach. Ma to odzwierciedlenie we wzroście produkcji i sprzedaży, także na rynkach zagranicznych.

Rynek dermokosmetyków w Polsce

Dermokosmetyk to specjalny kosmetyk przeznaczony na określone dolegliwości skórne i dla ściśle określonych typów skóry, tworzony we współpracy z dermatologami i rozprowadzany wyłącznie w aptekach. Z punktu widzenia prawa europejskiego i polskiego, „dermo kosmetyk” to po prostu kosmetyk i podlega takim samym regulacjom, jak wszystkie inne kosmetyki.

Rynek masła w Unii Europejskiej

Europejski rynek masła w ostatnich latach ulegał dość dużym przemianom. Od roku 2014 za spadek produkcji odpowiedzialne było embargo na żywność wyprodukowaną w Unii Europejskiej wprowadzone przez Rosję, która przed tym stanowiła aż ¼ eksportu. Obniżyły się ceny, co doprowadziło do ograniczenia produkcji.

Rynek herbaty w Polsce

Dla jednego z naszych klientów opracowaliśmy raport dotyczący rynku napojów. Jednym z jego części był rynek herbaty. Poniżej znajdziecie trochę informacji jakie udało nam się zgromadzić dla potrzeb projektu.