OSINT – ZDOBYWANIE INFORMACJI METODAMI BIAŁEGO WYWIADU

WARSZAWA | 24-25 października 2017