OSINT – ZDOBYWANIE INFORMACJI METODAMI BIAŁEGO WYWIADU

KRAKÓW | 6-7 czerwca 2018