OSINT – ZDOBYWANIE INFORMACJI METODAMI BIAŁEGO WYWIADU

SZKOLENIE OTWARTE
14-15 listopada | Warszawa