OSINT – ZDOBYWANIE INFORMACJI METODAMI BIAŁEGO WYWIADU

WARSZAWA | 6-7 listopad 2018