OSINT II – BIAŁY WYWIAD

Dawniej: OSINT- Zdobywanie informacji metodami białego wywiadu

SZKOLENIE OTWARTE
25-26 marca 2020 | Warszawa
18-19 maja 2020 | Katowice